Archäologisches Korrespondenzblatt 

Römisch oder karolingisch? Zu einer Steinplatte aus Mainz

Heft 43,4 / 2013: Artikel von Endre Tóth

Zusammenfassung

Vor 100 Jahren ist eine verzierte Steinplatte besonderer Form in Mainz zutage gekommen, die von M. Schulze-Dörrlamm jüngst erneut publiziert wurde. Aufgrund der Ornamentik wurde das Stück in die zweite Hälfte des 8. Jahrhunderts datiert und aufgrund der Aachener und Goslarer Thronsessel als Seitenlehne eines Königsthrones identifiziert. Wegen ihrer Form und des Rankendekors steht die Steinmetzarbeit aber einer römischen Objektgruppe, den verzierten Steintischplatten aus dem 2.-3. Jahrhundert, nahe, die einen Verbreitungsschwerpunkt in Pannonien hat.

Abstract
Roman or Carolingian? A stone slab from Mainz re-interpreted

100 years ago a decorated, unusually shaped stone slab was discovered in Mainz; it was published again by M. Schulze-Dörrlamm. According to the ornaments, the piece should date to the second half of the 8th century, and according to the thrones from Aachen and Goslar, it could be identified as the armrest of a royal throne. However, form and tendril ornaments are similar to a group of Roman objects, the decorated tops of stone tables from the 2nd and 3rd century mainly distributed in Pannonia.
Translation: M. Struck

Résumé
Romaine ou carolingienne? À propos d’une dalle de Mayence

Une dalle ornée de forme particulière à été mise au jour à Mayence il y a 100 ans, elle a dernièrement été republiée par M. Schulze-Dörrlamm. Sur la base des décorations, la pièce avait été datée de la seconde moitié du 8e siècle, à partir de comparaisons avec les trônes d’Aix-la-Chapelle et de Goslar, on proposait qu’il s’agisse de l’accoudoir d’un trône royal. De par sa forme et son décor floral, la pierre pourrait être rattachée à un groupe d’objets romains, les plateaux de table décorées des 2e et 3e siècles, dont la diffusion principale est en Pannonie.
Traduction: L. Bernard

Római vagy karoling? Egy mainzi kőfaragványról

Száz évvel ezelőtt Mainzban egy különleges alakú díszes kőfaragványt tettek közzé. A faragványt M. Schulze-Dörrlamm az aacheni és a goslari trónszékek alapján a 8. század második felére keltezte és királyi trón oldallapjának határozta meg. A faragvány azonban formája és díszítése miatt a római kőasztallapokhoz áll közel. A tárgytípus értelmezése száz év alatt az árnyékszéklaptól kezdve az ókeresztény ereklyés oltárokon és a római császárkori asztalon át a Karoling trónig változatos utat járt be. A tanulmányban ismertetem a római tárgytípust és véleményemet a mainzi faragvánnyal kapcsolatban, melyet nézetem szerint egy Kr. u. 2-3. században készült asztallapnak kell tartani.
 

Ungarn / Rheinland-Pfalz / römische Kaiserzeit / Karolingerzeit / Relief

Hungary / Rhineland-Palatinate / Roman Principate / Carolingian period / relief

Hongrie / Rhénanie Palatinat / Empire romain / carolingien / relief

Magyarország / Rajna-vidék-Pfalz / római császárkor / Karoling-kor / dombormű