Emmy Noether-Nachwuchsgruppe SEAFRONT

Dr. Niklas Hausmann
Emmy-Noether Nachwuchsgruppenleiter
Tel.: +49 (0) 6131 / 9124-0
niklas.hausmann(at)rgzm.de

Danai Theodoraki
Emmy Noether Nachwuchsgruppe: Doctoral student/Research assistant
danai.theodoraki(at)rgzm.de